PERSONÁLNA AGENTÚRA

personálna agentúra

Vyriešime nárazové alebo sezónne pracovné sily

Všetky služby sú poskytované na základe povolenia sprostredkovania zamestnania, vydané Ústredím Práce Sociálnych vecí a Rodiny v Bratislave. Našim hlavným cieľom je poskytovať kvalitné služby a tak budovať dlhodobý partnerský vzťah s klientom a obchodnými partnermi založený na dôvere a spokojnosti.