PERSONÁLNA AGENTÚRA

personálna agentúra

Vyriešime nárazové alebo sezónne pracovné sily

Kompletná personálna agenda a mzdový servis pre zamestnávateľov

 • Činnosť agentúry dočasného zamestnávania
 • Kompletné pracovno-právne úkony
 • Podpísanie zmlúv a dohôd
 • Právne poradenstvo
 • Zabezpečenie pracovníkov zamestnaných v súlade s legislatívou
 • Prehľad a okamžitá kontrola dochádzky pracovníkov v našom dochádzkovom systéme
 • Archivácia a ochrana osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z
 • Služby so starostlivosťou o klienta 24/7

Vyhľadávanie pracovníkov pre firmy

 • Nulové náklady pri vyhľadávaní pracovníkov
 • Vyriešime nárazové alebo sezónne pracovné sily
 • Zastrešíme problém výpadku Vášho kmeňového zamestnanca
 • Zníženie úspor vašich nákladov pri umiestnení personálu
 • Pokrytie jednoduchých a úzko špecializovaných pracovných pozícií
 • Selekcia CV a motivačných listov
 • Osobné pohovory s uchádzačmi o zamestnanie

Oblasti vyhľadávania pracovných miest

 • Logistika
 • Priemysel
 • Stavebníctvo
 • Administratíva

Všetky služby sú poskytované na základe povolenia sprostredkovania zamestnania, vydané Ústredím Práce Sociálnych vecí a Rodiny v Bratislave. Našim hlavným cieľom je poskytovať kvalitné služby a tak budovať dlhodobý partnerský vzťah s klientom a obchodnými partnermi založený na dôvere a spokojnosti.