Profesionálny prístup k potrebám vašej firmy

naše služby

Služby so starostlivostou o klienta 24/7

Personálna agentúra 

 • Kompletná personálna agenda a mzdový servis pre zamestnávateľov
 • Vyhľadávanie pracovníkov pre firmy
 • Vyhľadávania pracovných miest v oblastiach: logistika, priemysel, stavebníctvo a administratíva

Dopravca do 3.5t

 • Vyzdvihnutie tovaru z Košického a Prešovského kraja
 • Doprava v rámci SR a EÚ

Upratovací servis 

 • Ponuka upratovacieho servisu
 • Viacero typov upratovacích intervalov
 • Maximálna snaha o efektívnosť a kvalitu vykonávaných prác
 • Doplnková služba - údržba a kosenie vonkajších trávnatých plôch

Zabezpečenie a organizovanie firemných akcií

 • Organizovanie outdorových a indorových eventov
 • Catering priamo k vám do firmy alebo na Vami určené miesto

komplexnosť a flexibilita

Sme partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť

Pracovníci spoločnosti PaS Services s.r.o. tvoria najdôležitejšie prepojenie medzi viacerými štruktúrami spoločnosti. Kvalita služieb poskytovaných našou firmou je zameraná na spokojnosť zákazníka a objednávateľa. Organizácia monitoruje potreby, ktoré sú odrazom našich služieb v oblasti logistiky.

Čo získate spoluprácou s našou agentúrou? 

 • Zabezpečíme uzatvorenie pracovných zmlúv s pridelenými zamestnancami
 • Vyhľadáme pracovníkov podľa Vašich stanovených požiadaviek
 • Vyriešime nárazové alebo sezónne pracovné sily
 • Zastrešíme problém výpadku Vášho kmeňového zamestnanca
 • Znížime Úsporu Vašich nákladov spojených s vyhľadaním a umiestnením personálu
 • Náklady pri výbere, vyhľadávaní a zaškolení pracovníkov budú nulové
 • Vaša spoločnosť nebudee vykazovať zamestnancovi mesačnú mzdu., neodvádza za zamestnanca dane, neplatí sociálne a zdravotné poistenie.t.j. Kompletný mzdový servis je na nás
 • Prevezmeme všetky potrebné pracovno-právne úkony, personálnu a mzdovú agendu voči zamestnancovi